KERMAAN S.C Daniel Jabłoński, Rafał Gruca
Al. Jerozolimskie 113/115 02-017 Warszawa NIP:5342495013 | 504-435-546

Witamy

KERMAAN S.C Daniel Jabłoński, Rafał Gruca


KERMAAN S.C Daniel Jabłoński, Rafał Gruca


NOWY PRODUKT W OFERCIE:


KERMAAN s.c. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński wprowadza na rynek innowacyjny produkt w postaci biurka przyjaznego urządzeniom mobilnym. Biurko wyposażone jest w hub , ładowarkę bezprzewodową kompatybilną ze standardem Qi, oświetlenie zwiększające funkcjonalność oraz opcjonalnie w bezprzewodową stację dokującą. Planowane rozwiązania znacznie ułatwią korzystanie z różnego rodzaju urządzeń komputerowych przez użytkowników biurka. Głównymi korzyściami dla odbiorców jest nie występowanie konieczności noszenia ładowarki i łatwość użytkowania – np. w celu naładowania baterii wystarczy umieścić urządzenie na blacie i proces rozpocznie się samoistnie. Dodatkową korzyść stanowi lepszy design takiego rozwiązania, ze względu na ograniczenie liczby kabli wychodzących z biurka. Planowane innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne w zaprojektowanym to kilka urządzeń elektrycznych i elektronicznych zintegrowanych konstrukcyjnie z meblem:
1. Hub, czyli zestaw różnego rodzaju czytników nośników pamięci oraz zasilacz z napięciem 5V poprzez gniazdo USB dla urządzeń z wykorzystaniem tradycyjnej, przewodowej, metody ładowania typu smartfon, ipad, tablet. Dostęp do portów będzie możliwy np. po odsłonięciu żaluzji (zlicowanej z blatem biurka).
2. System ładowania indukcyjnego w standardzie Qi (smarfona, laptopa itp.). Ładowarka zostanie umieszczona wewnątrz blatu biurka.
3. Oświetlenie zostanie zintegrowane z konstrukcją biurka. Planuje się zastosować listwę ze źródłami światła LED.
4. Opcjonalnie biurko może być wyposażone w bezprzewodową stację dokującą do łączności urządzeń komputerowych z wyświetlaczami, rzutnikami, sieciami, głośnikami i innymi urządzeniami peryferyjnymi.
Biurko może występować w wielu wersjach wyposażeniowych, wymiarowych oraz cenowych, w zależności od zapotrzebowania.
Proponowany produkt stanowi innowację w skali świata w okresie do 3 lat oraz jednocześnie stanowi rozwiązanie nieznane i niestosowane dotychczas w Polsce.
Wierzymy, że w dobie szerzącego się wykorzystania urządzeń mobilnych biurko będzie doskonałym uzupełnieniem przestrzeni biurowej.


Zrealizowanie projektu: Rozwój firmy KERMAAN poprzez inwestycję w uruchomienie zakładu produkcyjnego w województwie dolnośląskim


KERMAAN s.c. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński w dn. 31.07.2017 r. zrealizował projekt pt. „Rozwój firmy KERMAAN poprzez inwestycję w uruchomienie zakładu produkcyjnego w województwie dolnośląskim” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.5, Poddziałanie 1.5.1, Schemat 1.5 A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu było wdrożenie elastycznego systemu produkcyjnego, opartego o zakup zintegrowanych urządzeń technologicznych. Wydatki te umożliwiły realizację celu głównego projektu, którym było wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy KERMAAN s.c. w skali krajowej i międzynarodowej poprzez wdrożenie innowacji produktowej i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek.
Cel projektu został osiągnięty poprzez:
- uruchomienie zakładu produkcyjnego firmy KERMAAN s.c. w Lubaniu, co umożliwiło wzrost zatrudnienia
- rozpoczęcie produkcji mebli z surowców drewnopochodnych, co umożliwiło zwiększenie przychodów ze sprzedaży ogółem
- wzrost liczby klientów
- rozszerzenie rynków zbytu
- wdrożenie innowacji produktowej w postaci biurka przyjaznego urządzeniom mobilnym, co wpłynęło na wzrost znaczenia polskiej marki KERMAAN oraz pozyskanie nowych klientów
- wdrożenie innowacji procesowej w postaci elastycznego systemu produkcyjnego, co spowodowało zwiększenie pozytywnego oddziaływania na środowisko i ograniczenie ich negatywnych skutków
- wdrożenie innowacji organizacyjnej w uruchomionym zakładzie
- wdrożenie innowacji marketingowej w uruchomionym zakładzie
- kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy, informacji i innowacjach.


Realizacja projektu: Rozwój firmy KERMAAN poprzez inwestycję w uruchomienie zakładu produkcyjnego w województwie dolnośląskim


„KERMAAN s.c. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński realizuje projekt pt. „Rozwój firmy KERMAAN poprzez inwestycję w uruchomienie zakładu produkcyjnego w województwie dolnośląskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny, Schemat: 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie elastycznego systemu produkcyjnego, opartego o zakup zintegrowanych urządzeń technologicznych. Wydatki te umożliwią realizację celu głównego projektu, którym jest:

- wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy KERMAAN s.c. w skali krajowej i międzynarodowej poprzez wdrożenie innowacji produktowej i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

- uruchomienie zakładu produkcyjnego firmy KERMAAN s.c. w Lubaniu, co umożliwi wzrost zatrudnienia,
- rozpoczęcie produkcji mebli z surowców drewnopochodnych, co umożliwi zwiększenie przychodów ze sprzedaży ogółem,
- wzrost liczby klientów, rozszerzenie rynków zbytu,
- wdrożenie innowacji produktowej w postaci biurka przyjaznego urządzeniom mobilnym, co wpłynie na wzrost znaczenia polskiej marki KERMANN oraz pozyskanie nowych klientów
- wdrożenie innowacji procesowej w postaci elastycznego systemu produkcyjnego, co spowoduje zwiększenie pozytywnego oddziaływania na środowisko i ograniczenie ich negatywnych skutków
- wdrożenie innowacji organizacyjnej i marketingowej w uruchomionym zakładzie
- kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy, informacji i innowacjach.

Numer umowy o dofinansowanie RPDS.01.05.01-02-0462/16-00.
Wartość projektu: 1 476 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 503 880,00 zł.


KERMAAN S.C Daniel Jabłoński, Rafał GrucaUWAGA! Wynik postępowania ofertowego 1/2017: Informacja_o_wyniku_postępowania_nr_1-2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie linii produkcyjnej do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcyjnego, której integralne części stanowią elementy tj. Uniwersalne centrum wiertarskie, Formatyzerka pozioma do rozkroju płyt, Automatyczna oklejarka wąskich płaszczyzn, Wiertarka wielowrzecionowa. Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 1/2017 wraz z załącznikami (pdf)


Kontakt: KERMAAN S.C Daniel Jabłoński, Rafał Gruca


Adres: Al. Jerozolimskie 113/115 02-017 Warszawa NIP:5342495013

Telefon: 504-435-546
Email: biuro@kermaan.pl